Noa Ben-Nun Melamed
boat

כתבות

קרני עם עד, הבית של נועה, על התערוכה, "אובייקטים ראשוניים", גלריית הקיבוץ, 1990

טלי כהן גרבוז, דב בודד, על התערוכה, "אובייקטים ראשוניים", גלריית הקיבוץ, 1990

טליה רפופורט, דיוקן של כפילות, כתבה ב"דבר" על התערוכה בגלריה בוגרשוב, 1992

טלי כהן גרבוז, סערה מאופקת, על התערוכה בגלריה בוגרשוב, 1992

טלי תמיר, על התערוכה ״פנס קסם״, 1997

טלי כהן גרבוז, לשכתב את הזיכרון, על התערוכה "פנס קסם" גלריית הקיבוץ, 1997

עוזי צור,  אמירה נטולת גבולות – ומקומית מאוד, על התערוכה "מיתוס ים",  2002

טלי כהן גרבוז, סערה באלבום המשפחה, על התערוכה"מיתוס ים",  2002

טלי תמיר, על התערוכה ״גלויה״ הבטחה עם ים ושמיים, 2004

עוזי צור, עוצם עיין אחת, על התערוכה "גלויה", גלריית הקיבוץ,  2004

נעה ברק, שירים חיים, ספר ותערוכה לאמנית נועה, NRG  מעריב,  2008

טלי תמיר, על התערוכה "גלויה", אתר גלריית הקיבוץ

טלי כהן גרבוז, זכרונות בתוך קופסה, אתר Ynet, על התערוכה "חצי מגה זיכרונות", 2008

הילה שקולניק-ברנר, תערוכה שגורמת כאב, עכבר העיר תל אביב, 2008

דנה גילרמן, קיר אמן, עכבר העיר תל אביב, 2008

חצי מגה זיכרונות, תערוכת הרהור נוסף, אתרARTPORTAL, 2009

מירי שיינפלד, ספר אמן ראשון לצלמת נועה בן-נו מלמד  "חצי מגה זיכרונות", 2008

שלי אליש, יצירה ממשבר,  עיתון הארץ, 2008

BAAD Gallery, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, 2012

חדרי הפלאות באמנות עכשווית – מהשתאות להתפכחות, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, 2012

עוזי צור, עוצם עין אחת, על התערוכה "מיתוגרפיות" גלריה עינגע, 2014

נועה בן נון מלמד עורב