Noa Ben-Nun Melamed
boat

עוצם עין אחת גלויה

עוצם עין אחת – עוזי צור

גלויה

העונה הבעייתית-משהו בגלריית הקיבוץ מסתיימת בכפל תערוכות מיוחדות ומרגשות שאצרה כתמיד טלי תמיר. מבין הגלויות ששלח האב הפרטי והציבורי יוחאי בן-נון ז"ל, משליחויותיו בחו"ל לילדה הקטנה שהשאיר בבית – "אני כבר עייף מלהתגעגע אליך ומנשק אותך חזק" ו"כל הילדות כאן מזכירות לי אותך" ו"בעוד לא הרבה זמן כל כך אני כבר אחזור ונהיה תמיד ביחד, נשיקות חזקות מאבא" (אותיות בין אדוות גלים ונופים רחוקים, עוגיות מזל וילד בודד, מטוסים ואוניות) – מבין כל אלה משקיפות במחזוריות תמונות הפספורט של נעה בן-נון מלמד, ההולכת ומתבגרת מתמונה לתמונה, מנערה לבחורה ולאשה, שמין מרירות ונחישות משתקפות מפניה, האשה-הילדה המחכה לקיום ההבטחה. חמלה רבה ממלאת את הבאים למראה התכה זו של אינטימי וציבורי.