Noa Ben-Nun Melamed
boat

עוצם עין אחת אמירה נטולת גבולות

עוצם עין אחת – עוזי צור

אמירה נטולת גבולות – ומקומית מאוד

התואם שבין הצהרת הכוונות בדף המלווה את תערוכתה של נעה בן-נון-מלמד, "מיתוס ים" בגלריית הקיבוץ, שכתבה אוצרת התערוכה טלי תמיר, לבין המוצג בה הוא מושלם: "נעה בן-נון-מלמד ממשיכה לעסוק בחיבור בין המיתוס הלאומי למיתוס המשפחתי, כבתו של מפקד חיל הים לשעבר, האלוף יוחאי בן-נון ז"ל… בן-נון-מלמד בוחנת את אזורי הגבול המטושטשים בין הפרטי-אינטימי לבין הציבורי-פוליטי בתרבות שבה הפאתוס הלאומי והמיתוס ההרואי מאפילים על כל הקשר פרטי ואישי… בן-נון-מלמד מציגה את החיבור הזה כחיבור טורד, שלעולם אין קצותיו תואמים, וקו הגבול שלו מהווה תמיד חיתוך בבשר החי".

אך החיבור הזה נוצר מתוך תואם ומתח אמנותי מעולה בין חלקיה השונים של התמונה הסופית שפיתחה האמנית מתערוכתה הקודמת, תוך כדי זיכוך וגיבוש של שפתה האמנותית. ילדה קטנה באפלה אוחזת בידה מראה עגולה ההופכת למקור אור ועיניה פעורות אל החושך הסוגר. מנגד פנורמה ימית ובמרכזה אנייה טובעת, שמלחים מביטים בה מסיפון אונייה המגיחה מלמטה כבסיום קרב ימי. נערה שוחה בבריכה שראשה נחתך בקו החיבור ומנגד סירה מעורפלת מפלחת גלי ים סוערים, ותנועות הגוף הנשי האנונימי והסירה העלומה יוצרות רצף שירי יפהפה של זרימה, על אף הקיטוע, של ניגוד בין השלו והרוגש.