Noa Ben-Nun Melamed
boat

דיוקן של כפילות – אודות

"דיוקן של כפילות" – 1992 – גלריית בוגרשוב, אוצרת: אריאלה אזולאי

הדפסות כסף, הדפסות זירוקס על שקפים, מראות, אלומיניום, צבע שמן.

הצילומים, רובם דיוקנאות ממקורות שונים: צילום ישיר של אנשים, צילום של פסלים מתקופות שונות שצולמו ברחבי העולם ואף צילום מתוך מגזינים. דרגות ייצוג שונות של "הדבר עצמו". צילום של אדם, צילום של פסל, צילום של צילום. הדימויים המצולמים משוכפלים, מודבקים על גבי אלומיניום או מראות, מקבלים שוויון ערך במישור השטוח של התצוגה. הם אינם עוד מיצגים דבר מלבד את עצמם ואת המערכות הבו-זמניות של הקיום והתפיסה האנושית: גבר/אישה, גוף /נפש, שחור/לבן, סובייקט/אובייקט, עבר/הווה, צופה/יצירה, חיים/מוות. הפורטרטים מתבוננים אלו באלו, הם מתבוננים אל תוך עצמם ואל הצופה. השתקפות דמותו של הצופה בתוך העבודות כופה עליו להיכנס גם הוא לתוך העבודה ולהשתתף בדיאלוג המורכב של המבטים והתפיסות.

חזרה לתערוכה ←