Noa Ben-Nun Melamed
boat

חצי מגה זיכרונות – אודות

"חצי מגה זיכרונות" – 2008 – ספר אמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עורכת: לאה שניר
תערוכה, גלריית הקיבוץ, אוצר: יניב שפירא

צילום דיגיטלי.

ראשיתו של ספר האמן, והתערוכה שנעשתה בעקבותיו, היא בטראומה, מותו הפתאומי של בעלה. בן-נון מלמד, שבתערוכותיה הקודמות עימתה את צילומיה עם תמונות מאלבום המשפחה וחומרים נוספים, כדי לבחון את המיתוסים הפרטיים והציבוריים, מצלמת הפעם צילום ישיר, אינטימי, בסביבתה הקרובה. הווילון בביתה, הסדין הרקום, מפת הנייר, הסימנים שהותירו אחריהם ילדים בחוף, ציפור חסרת חיים, הטפטים בבית הקפה, כל אלו ואחרים משמשים אותה כדי ללכוד מראות פנימיים, רגעיים ארעיים
לעד.
צילומיה המינימליסטיים הלקוחים מעולם המציאות, אך מעמידים בספק את קיומו, חוברים בספר לשירים קצרים שהיא כתבה לראשונה בחייה. לעיתים דווקא המילים מתארות תמונות קטנות מתוך החיים ואילו הצילומים מבטאים מצבי תודעה המעמידים בספק את ההבחנה בין הקיים להעדר. אלו גם אלו נפגשים עם האבדן, צילו האפל של החסר ולצידו העולם המתעורר.

חזרה לתערוכה ←