Noa Ben-Nun Melamed
boat

פנס קסם – אודות

"פנס קסם" – 1997 – גלריית הקיבוץ, אוצרת: טלי תמיר

צילומים מאלבום המשפחה מוגדלים על שקפי זירוקס גדולים, ממוסגרים תחת שכבות של רשתות פיברגלס.

בטקסט המלווה את התערוכה כותבת נועה בן-נון מלמד:
"אני מתבוננת בקופסאות הקרטון מלאות בתמונות המשפחה שלי המוערמות ללא סדר, אני מתוודעת להורי בצעירותם, אב גיבור נערץ, אם שנעוריה הפרועים ומלאי החיים בתקופה סוערת נחשפים בפני רק דרך הצילומים. אחותי הגדולה בילדותה המוקדמת, ילדה מאושרת בדרך שלא הכרתי מעולם; ואחותי הקטנה, ילדה בעלת חזות נוגעת ללב. אני מוצאת את עצמי ברגעים שמתקיימים רק בצילומים, לעתים דוקר אותי שבריר של זיכרון חמקמק מהרגע שחפף את הצילום, עדות מטושטשת לקיום שמתחת למסך השקרי.
זה שנים אני מתבוננת באותן תמונות, זיכרון של זיכרון, המיתוס של ההוויה שלי, הוויה הלקוחה מתרבות של מיתוסים. ילדה לדור של הורים שהדרמות הפרטיות שלהם קשורות בדרמות היסטוריות.
מתוך הצילומים מתהווה התפאורה שהייתה הרקע לחיי.
המחזה – תהליך גדילתי – מעורפל, עומד בסתירה מכאיבה לרקע. אינני רוצה לעסוק במחזה, רק בתפאורה שהקרינה מטעמה המיוחד ונטבעה בתמונת עולמי.
אני רוצה להוציא את התמונות מקופסאות הקרטון ולהקים אותן לחיים בפנס קסם, אני רוצה להפוך אותן למופע, לתת להן גודל ונפח, להציב אותן מסביבי, ולהלך בתוכן. "

חזרה לתערוכה ←