Noa Ben-Nun Melamed
boat

מיתוגרפיה – אודות

מיתוגרפיה – מיצב צילום

המיצב מורכב מצילום ישיר, צילום מעובד, וכן אובייקטים של דימויים שלקוחים מתוך צילומים העשויים מברזל מושחר ונירוסטה וחתוכים בלייזר.

במישור אחד, המיצב עוסק בתכנים אוטוביוגרפיים שמקבלים ממד מיתי ובה בעת בפרשנות אסוציאטיבית למיתולוגיה קולקטיבית. הצילום, אף שהוא מתאר מציאות קונקרטית הלקוחה ממקומות שונים בעולם יוצר – בשילוב עם האובייקטים – עולם קוהרנטי חדש המופעל על ידי הדמיון, קפוא ונצחי, מאיים ומפתה, נטול חיים, מוזר ועל טבעי, מנותק מזמן ומקום מוגדרים.
במישור אחר, העבודה מפרקת ובוחנת את הדימוי הצילומי. לעיתים הצילום רק נעקר מההקשר שלו, לעיתים הוא מעובד ויוצר מציאות חדשה, ולבסוף נגזר מהצילום בלייזר והופך לפסל אוטונומי ממתכת. כך האובייקט רומז למקור ההיסטורי שלו – צילום שעשוי מתרכובת של כסף.

המיצב היווה חלק  מהתערוכה "מיתוגרפיות" שהוצגה בגלריה עינגע בדצמבר 2014 שבה השתתפו גם רותי אגסי ואתי שוורץ. אצרה: אתי שוורץ

התערוכה שילבה שלושה גופי עבודות והעלתה תהיות ביחס לזיכרון וביוגרפיה אישית אל מול מיתוסים קולקטיבים ופוליטיים תוך בחינה של גבולות מדיום הצילום אל מול צילום נוף מסורתי.
התערוכה עסקה  "בניסיון להבנות מחדש את העבר, עם כל הידיעה שהזיכרון מתעתע, שבעצם מרחב הפעולה של ההבניה הזו הוא מיתי" (שמעון אדף).

חזרה לתערוכה ←