Noa Ben-Nun Melamed
boat

אובייקטים ראשונים – אודות

אובייקטים ראשוניים –  1990, גלריית הקיבוץ

הדפסות כסף, אלומיניום, בדי קנבס, צבע שמן.

על משטחי אלומיניום בגדלים שונים, עגולים ומלבניים, וצידם האחורי של בדי קנבס, מודבקים דימויים מצולמים גזורים: בית, מעגל צבים, דוב, גדמי עץ הפוכים, חלקי גוף וכדים. לעיתים מתווספים אליהם רישומים ומשטחי צבע. למרות המפגש הבלתי אפשרי והאניגמטי בין חומרים תעשייתיים לדימויים אורגניים ומוטיבים ארכיטיפיים, נוצר תחביר מהודק.
בסתירה לאופן התצוגה המחמיר, העבודות מעוררות חוויה אמוציונאלית מורכבת שפועלת על הצופה ממקורות קולקטיביים וסובייקטיביים שונים בתודעה.

חזרה לתערוכה ←