Noa Ben-Nun Melamed
boat

מיתוס ים – אודות

"מיתוס ים" – 2002 – גלריית הקיבוץ, אוצרת: טלי תמיר

צילומים מעובדים מאלבום המשפחה מודפסים בהדפסה דיגיטלית על נייר צילום.

נועה בן-נון מלמד ממשיכה לעסוק בחיבור בין המיתוס הלאומי למיתוס המשפחתי, כבתו של מפקד חיל הים לשעבר, אלוף יוחאי בן-נון, בהשראת אלבומי צילום משפחתיים.
בן-נון מלמד בוחנת את אזורי הגבול המטשטשים שבין הפרטי-אינטימי לבין הציבורי-פוליטי בתרבות שבה הפאתוס הלאומי והמיתוס ההרואי מאפילים על כל הקשר פרטי ואישי ונתפסים כבעלי מעמד ראשוני. בן-נון מציגה את החיבור הזה כחיבור טורד, שלעולם אין קצותיו תואמים, וקו הגבול שלו מהווה חיתוך בבשר החי.
באמצעות המחשב מפגישה בן-נון פרטים מתוך צילומים שונים מאלבומים משפחתיים כשלמעשה היא מעצימה את הסצנה הקיימת בלאו-הכי בין דפיהם: צילומי משפחה של אמה ואחיותיה, וביניהם צילומים של כלי שייט מלחמתיים ועדויות למבצעים צבאיים דרמטיים בעלי חשיבות היסטורית. התוצאה: צילום מטופל, חצוי, מחובר, מעורר מחשבה. המיתוס המשפחתי, או המשפחה המיתולוגית מתערבבים כאן זה בזה.

חזרה לתערוכה ←